Concertserie 2022

In tegenstelling tot de afgelopen jaren vinden de concerten plaats op wisselende dagen.

De commissie heeft besloten voor de komende serie weer vriendenpassen te verstrekken.

De prijs blijft ongewijzigd: € 67,50 voor zes concerten